മുക്കാളിയിൽ വാഹന അപകടം

മുക്കാളിയിൽ വാഹന അപകടം
മുക്കാളിയിൽ വാഹന അപകടം
Share  
2024 Jun 10, 01:29 PM
vasthu
samudra
ayur
samudra
ayur
laureal garden
AIMI

മുക്കാളിയിൽ വാഹന അപകടം

ചോമ്പാല : വടകരഭാഗത്തുനിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രക്കും മാഹിഭാഗത്തുനിന്നും വടകര ഭാഗത്തേയ്ക്കുള്ള പിക്കപ്പ് വാനും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് മുക്കാളി ടൗണിൽ ഏതാനും മിനിററ്റുകൾക്ക് മുൻപ് വാഹന അപകടമുണ്ടായി .

പിക്കപ്പിലെ ഡ്രൈവറെ അടിയന്തിര ചികിത്സക്കായി വടകര പാർക്കോ ഹോസ്പ്പിറ്റലിക്ക് കൊണ്ടുപോയി.  

mk-photo1
mukkali-3
boby-chemmanur
Laureal middle 4
ayur
ayur
samudra2
ayur
laureal
AIMI
Jitheshi

വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ

8714910399

വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വാട്സ്‌ആപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗം ആവുക

Join WhatsApp Group

Related Articles

mannan bottom 3
samudra bottom 5
Nethralaya bottom 6
Thankachan Vaidyar 2
MANNAN LARGE
mannan
MANNAN
AYUSH
samudra3
ayur
laureal
AIMI