ചാണ്ടി ഉമ്മനും അനിൽ ആന്റണിയും വരയരങ് സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ

ചാണ്ടി ഉമ്മനും അനിൽ ആന്റണിയും വരയരങ് സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ
ചാണ്ടി ഉമ്മനും അനിൽ ആന്റണിയും വരയരങ് സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ
Share  
2024 Apr 07, 12:02 AM
vasthu
samudra
ayur
samudra
ayur
laureal garden
AIMI

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എം എൽ ഏ യും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഏ കെ ആന്റണിയുടെ മകനും എൻ ഡി ഏ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ അനിൽ കെ ആന്റണിയും ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പള്ളിക്കത്തോട് കിറ്റ്സ് കോളേജിൽ നടന്ന സ്പീഡ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഡോ :ജിതേഷ്ജിയുടെ 'വരയരങ്ങ്' സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ

Laureal middle 4
ayur
ayur
samudra2
ayur
laureal
AIMI
Jitheshi
ayur

വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ

8714910399

വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വാട്സ്‌ആപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗം ആവുക

Join WhatsApp Group

Related Articles

mannan bottom 3
samudra bottom 5
Nethralaya bottom 6
Thankachan Vaidyar 2
MANNAN LARGE
mannan
MANNAN
AYUSH
samudra3
ayur
laureal
AIMI
AYUR